Utomhusvistelse är en av kärnpunkterna i min verksamhet.

Det är viktigt för barnen att få frisk luft, springa och röra på sig och använda sin fantasi.

Att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på alla barnens olika behov och intressen
- för alla barn är ju olika.

Jag och barnen uppsöker olika lekparker, utforskar
skogen, bygger kojor, tittar på myror, grillar korv,
utnyttja biblioteket och lära oss att vara rädd om
miljön och alla insekter och djur.Jag samverkar med andra pedagoger. 


1-2 dagar i veckan har vi gemensamma aktiviteter
i vår rymliga lokal, då barnen får möjlighet att bli uppdelade i olika grupper för tex knytte, mulle,
rörelselekar mm.


När vi träffas, barn och vuxna, deltar vi gärna
i sång och rytmik, pyssel, lekar, fotografering, gemensamma luncher, bakning, sagostunder
och massa annat spännande.


E N - D A G - H O S - M I G
06:30 Öppnar vi och tar emot barnen
07:30 - 8:00 Vi äter en gemensam frukost tillsammans.
08:15 Vi startar med en kort morgonsamling.
09.00 Utomhusvistelse med olika planerade aktiviteter.
11.30 Lunch. Vi försöker ta god tid på oss vid måltiden och försöker
vänta på varandra, så att alla "hinner" äta i lugn och ro.
En vilostund/ sagostund för alla.
13.00 Utelek/frilek/planerad aktivitet.
14:30 Mellanmål.
  Utelek/frilek/spela spel tills det är dags att gå hem.
18:30 Stänger vi och säger hej då för dagen.


Ö P P E T T I D E R

Vi har öppet: 06.30 - 18.30.

Vi har stängt: röda helgdagar samt midsommarafton och julafton.


B R A - A T T - V E T A

Hur fungerar det?

I samband med att barnet börjar på familjedaghemmet skrivs ett schema/kontrakt.

Månadsavgiften (enligt maxtaxa) betalas månadsvis i förskott och räknas från den månaden inskolningen börjar.

Uppsägningstiden är 1 månad och görs skriftligt till mig.

 

Sekretess

All personal inom barnomsorgen lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt.
Det innebär att; det man ser, hör eller på annat sätt får reda på om ett barn i barngruppen eller barnets familj får man inte tala om eller röja för utomstående.

Ingen dokumentation lämnas till någon annan utan vårdnadshavares tillstånd.

Vid misstanke om övergrepp har personal inom barnomsorgen anmälningsskyldighet.

Är det viktigt att hålla tiderna?
Ja, för allas trivsel och planering är det en förutsättning. Men är flexibel och det brukar inte vara något problem. Ring och meddela.

Jag har ansvar för ditt barn från det att du lämnat barnet tills du kommer och hämtar barnet.

Inskolning?
2-3 hela dagar då föräldern är med. Men sen beror det även på barnet.
Ibland behövs en länge period.

Hur ser barngruppen ut?
Barngruppen är 5-förskolbarn i blandade åldrar 1-6 år.

Lite extra kläder?
Alla barn har med sig en egen ryggsäck packad med lite extra kläder, gosedjur eller nappar i. Galonbyxor och extra regnstövlar är bra att ha här. Egna leksaker stannar helst hemma.

Måste man ha med sig egna blöjor?
Nej. Men om barnet vill ha speciella blöjor får man ta med egna.

Måste alla barn vila?
Nej, allt är upp till varje barn och föräldrars samtycke.

Vad är det för mat?
All mat är hemlagad och mycket av det jag serverar är ekologiska produkter.

Fisk, kött, fågel, och vegetariskt. Grönsaker och frukt till varje mål. Mjölk och vatten.

Utomhuslek är kärnpunkten i min verksamhet eftersom det är viktigt att barnen
att få använda sin fantasi och röra sig mycket. Mitt mål är att barnen skall känna sig trygga,
ha självtillit, visa hänsyn och lära sig respektera alla människor

Verksamhetsplan LÄS: Om verksamhetsplan

 

Klagomålshantering

Jag har som mål
att erbjuda god kvalitet i min verksamhet. Ingen är så bra att det inte
kan bli bättre och klagomål och synpunkter bidrar till att utveckla verksamheten.

Jag ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av verksamheten.

Klagomålshantering är ett sätt att;

• Stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande.

• Utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare.

• Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.

• Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att
jag tar synpunkter på allvar.

Om Du som förälder har klagomål på min pedagogiska verksamhet, använd nedanstående arbetsgång:

I min pedagogiska verksamhet vill jag/vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller på mig/oss som pedagog tas upp på en gång. Om du/ni efter kontakt
med pedagogen fortfarande har klagomål, vill jag/vi att du kontaktar:

Utbildningsförvaltningens Klagomålshantering ,
Jens Westmark:
08-508 33 754

eller Kontaktcenter 08-508 00 508Familjedaghemmet Vilda Valpar|
Lena Sundholm | Mob 070-469 20 25 | Mail ls38@hotmail.com | Webb www.vildavalpar.se


 
Copyright © 2018 - Familjedaghemmet Vilda Valpar. All Rights Reserved.
WEBBKREATÖR