Den pedagogiska verksamheten och grundläggande värden

Familjedaghemmet/pedagogisk omsorg vilar på en demokratisk värdegrund med respekt för
alla människors egenvärde. Varje barn skall ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.


Mål och riktlinjer för den pedagogiska verksamheten

Familjedaghemmet skall lägga grunden för ett livslångt lärande.

Min verksamheten skall vara inspirerande, trygg och lärorik för alla barn som deltar i den.

Mitt Familjedaghem strävar också efter att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
Vi utgår från Läroplanen för förskolan (Lpf 98).

Genom olika uttrycksmedel arbetar jag för att nå dessa mål.


Vad är ett enskilt familjedaghem/pedagogisk omsorg?

Ett familjedaghem erbjuder en liten, åldersblandad barngrupp mellan 1-6 år barnomsorg
i en lugn trygg hemmamiljö.

Vissa pedagoger kompletterar med en lokal, där barnen träffas ibland och har möjlighet att
leka eller ha olika aktiviteter i uppdelade åldersgrupper som skogsmulle, rytmik, teater, bio
och temagrupper.

Det finns också ett fungerande vikariesystem.

Varje pedagog har sin egen pedagogiska inriktning och verksamhet.

Gemensamt för alla familjedaghem är att de följer Allmänna råd för familjedaghem
samt skollagen (2:a kap.). Vissa pedagoger utgår även ifrån Lpfö 98 i deras arbete.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
är de som ger tillstånd till familje-daghemsverksamhet. De kan även göra kontroller och uppföljningar för att garantera
att regler och säkerhet följs.

Alla barn är försäkrade genom Stockholms stad.

Kommunens maxtaxa följs.


Familjedaghemmet Vilda Valpar|
Lena Sundholm | Mob 070-469 20 25 | Mail ls38@hotmail.com | Webb www.vildavalpar.se


 
Copyright © 2018 - Familjedaghemmet Vilda Valpar. All Rights Reserved.
WEBBKREATÖR