Språk

Läsa, lyssna och berätta är tre nyckelord i ett barns språkutveckling.

Vi läser sagor, går på bibliotek, leker med rim och
ramsor och många andra språklekar.

Ett bra språk gör att leken fungerar bättre.

Språkutveckling; spel som övar begrepp men också
det sociala samspelet turordning, spelregler, pussel,
klippa, färg och form och lego.


Matematik

Vi har jobbat mycket med matematik, matematikbegrepp
finns med överallt.

Barnen bygger, sorterar, jämför m.m.

Under en vanlig dag finns många tillfällen till matematik.

I barnens vardag finns många tillfällen som kan öka deras förståelse för matematik.


Musik och rytmik

Genom dans, musik och sång utvecklas språket
på ett lustfyllt sätt.


Bild, form och färg

Genom att arbeta med bild och form får barnen
möjlighet till skaparglädje och fantasi.


Drama

Drama och teater utvecklar barnens inlevelseförmåga,
språk, förståelse samt kroppsuppfattning.


Kulturellla upplevelser

Vi går på olika barn teatrar/bio som står till utbud
under terminen. Jag vill att alla barn skall få möjlighet
att uppleva kultur även utanför familjedaghemmet.


Natur

Vi utnyttjar den skatt som skogen och naturen erbjuder.Familjedaghemmet Vilda Valpar|
Lena Sundholm | Mob 070-469 20 25 | Mail ls38@hotmail.com | Webb www.vildavalpar.se


 
Copyright © 2015 - Familjedaghemmet Vilda Valpar. All Rights Reserved.
WEBBKREATÖR